Privacy beleid

Privacy

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, e-mailadres, …) die de consument bij de registratie ingeeft, worden opgenomen en verwerkt in het consumentenbestand van De kookplaneet Brussel.
Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens wordt de consument ervan in kennis gesteld dat de verwerking door de verkoper van de persoonsgegevens, die voorkomen op het verkoopsdocument, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of door hem kunnen worden aangewend met het oog op direct marketing.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
De gegevens kunnen worden gebruikt om de consument op de hoogte te houden van aanbiedingen van Horescamarkt. De consument die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. De kookplaneet Brussel zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Herroepingsrecht/bedenktermijn

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens de wet van 6 april 2010 (betreffende handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument) kan de klant binnen de 14 werkdagen na levering van het product zonder boete en zonder opgave van motief het verzakingsrecht uitoefenen.

Deze termijn geeft de klant de mogelijkheid het gekochte product te beoordelen zoals in een etalage.

Samen met de retourzending stuurt de klant alle toebehoren, bijgevoegde documentatie, en verpakkingsmateriaal. De consument stuurt het ongebruikte product, in intacte en complete originele verpakking, terug op zijn of haar kosten. De kookplaneet Brussel is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.